Bugetele aprobate și anexele acestora
2020
2019
2018
Executii bugetare – venituri
2020
2019
2018
Executiile bugetare – cheltuieli
2020
2019
2018
Proiectele bugetelor supuse consultării publice și anexele
2020
2019
2018
Registrul datoriei publice locale
2020
2019
2018
Contul de rezultat patrimonial
2020
2019
2018
Situațiile financiare trimestriale și anuale și anexele acestora
trim I – 2020 trim II – 2020 trim III – 2020
2019
2018
Bugetul Local
2020
2019
2018